Zorg & Welzijn - Thijs Torreman
Uw ambitie... mijn doel
...

Zorg en Welzijn

De verandering in de zorg vraagt om de menselijke maat

Zorg en welzijn veranderen in hoog tempo. Bij het inzetten van de beschikbare middelen is veel aandacht voor efficiency en effectiviteit (de decentralisaties WMO, Jeugd en Participatie zijn hiervan sprekende voorbeelden). Minstens zo belangrijk is de menselijke maat. De ontwikkelingen vragen om nieuwe werkwijzen en een andere oriëntatie van professionals. THIJS ondersteunt dergelijke transities zowel op strategisch als tactisch niveau. 

THIJS heeft uitgebreide kennis en ervaring opgedaan bij diverse welzijnsorganisaties (jongeren-, ouderen-, opbouw-, maatschappelijk werk, VVE ), in de zorg (o.a. voor mensen met een beperking) en op het gebied van de WMO, participatie, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Voorbeelden van diensten die THIJS binnen de sector Zorg en Welzijn heeft geleverd, zijn:

 • Interim en fasemanagement
  • MEE Veluwe; Herinrichten van frontoffice 
 • Programma en project management
  • MEE Samen; Herinrichten organisatie en begeleiden post-fusieproces 
 • Advies
  • IWAL; opzetten van een landelijk dekkend netwerk 
 • Training
  • Avans+/AAG; Innovatie in de Zorg 

Download hier het CV van THIJS voor meer informatie over de verschillende projecten.

Thijs Torreman interim management, training & advies  |  T 06 53 50 07 28  |  info@thijstorreman.nl  |  kvk 200 84556  |  btw NL 1118 42 736 B 01
Noord :   |  Drift 4  |  7991 AA Dwingeloo   | Zuid:   |  Achterste havervelden 66  |  4822 AM Breda