Overheid - Thijs Torreman
Uw ambitie... mijn doel
...

Overheid

Regisseren is een vak

De trend is om overheidstaken zo dicht mogelijk bij de burger te organiseren. Dit legt een extra druk bij gemeenten. De groeiende diversiteit aan taken maakt dat zij in toenemende mate willen gaan regisseren en minder uitvoeren. THIJS helpt om deze belangrijke omslag in denken en handelen bij alle betrokkenen te realiseren. 

THIJS heeft jarenlange ervaring met en bij gemeente, provincie en Rijk en voerde diverse cruciale opdrachten uit binnen lokale overheden. Voorbeelden van diensten die THIJS binnen de sector Overheid heeft geleverd, zijn:

  • Interim en fasemanagement: 
    • Gemeente Barneveld; Verzelfstandiging muziekschool en fusie met theater 
  • Advies 
    • Gemeente Breda; Haalbaarheidsstudie nieuw cultureel initiatief
  • Training
    • Bestuursacademie; Marketing voor lagere overheden 

Download het CV van THIJS voor meer informatie over de verschillende projecten.

Thijs Torreman interim management, training & advies  |  T 06 53 50 07 28  |  info@thijstorreman.nl  |  kvk 200 84556  |  btw NL 1118 42 736 B 01
Noord :   |  Drift 4  |  7991 AA Dwingeloo   | Zuid:   |  Achterste havervelden 66  |  4822 AM Breda